Info        Kom med        Historia        Teman
Mark

FI    EN

Mark
Mark
»Lyckan står den djärve bi.
-fortis Fortuna adiuvat
.»

Stadens århundraden


Utvecklingen i Karleby har under gångna århundraden följt samma mönster som livets utveckling på jorden. Efter istidens slut steg vi upp ur havet. Först höll vi oss till egen mark; böndernas by Karlaby nämndes redan på 1300-talet i kyrkohandlingar. Efter det begav vi oss ivrigt längs sjövägar ut i världen som fortsatte växa i och med stadsprivilegier och beviljade stapelrättigheter. Tjärhandeln och skeppsbygget som borgarna bedrev finansierade stadens tillväxt och utgjorde en grund för kulturen och en borgerlig livsstil. Böndernas välstånd ökade tack vare handeln med skinn och livsmedel. Karlebyborna växte till sig både kulturellt och andligt. Utvecklingen kan ha hämmats av förödelser efter bränder och krig, men också efter motgångar fortsatte staden att växa.

Stadens utveckling stöddes också efter landets självständighet på de gamla näringarnas stenfot. Textil- och beklädnadsindustrin, primärproduktionen, metall-, kemi- och båtindustrin, transporten samt handeln och servicen har försäkrat arbete och utkomst för stadens invånare. Näringslivets djärva strukturförändring i slutet av 1900-talet gjorde näringsstrukturen mångsidigare och hjälpte vår region att bli en av landets snabbast växande ekonomiska regioner.

Under århundradenas lopp har vi utvecklats och blivit mer tekniska och internationella, men den traditionella kompetensen har bevarats. Idag och i framtiden kommer mjölken och brödet i Karleby från eget land och vår industri producerar råvaror och produkter till internationella marknader. Servicen fungerar, handeln är livlig och havet är en stor resurs.
Utveckling kräver mod

Framväxten till en stad, en hundraårig ställning som regionens administrativa och kulturella centrum, kommersiella och industriella innovationer och invånarnas välbefinnande samt ökat välstånd är utvecklingsförlopp som kräver risktagning, mod att pröva nytt, positivt tänkande och tro på framtiden.Mod att gå sin egen väg


Under sina gångna århundraden har staden gett en bakgrund till tusentals historier. Staden har uppmuntrat människorna att slå ner sina bopålar men också gett dem vingar att flyga. Internationaliseringen har krävt mod och förmåga att lämna allt som känns bekant och tryggt. Invånarna har använt staden som den duk på vilken de målat upp sina liv. Vår Karleby är hemtrevlig och internationell, praktisk och kreativ, gammal och ny, karg och vacker - alla som bär Karleby i sitt hjärta kan känna igen sig i staden.
Mod är att känna sig själv och tro på sig själv


Karleby inleder sin resa mot nästa århundrade starkare än någonsin. I likhet med de fyrahundra första åren kommer också följande hundra år att fyllas med liv. Stadens kraft ligger i stadens invånare. Karleby - som är intressant beläget och lagom stort - är kompetent och redo att modigt förnya sig och anta framtida utmaningar.︎    ︎